Nhỏ thôi nhưng là sông làng
Cầu tre dắt lối đưa đàng lại qua
Triền sông ngô nở như hoa
Yêu thương gom góp phù sa nuôi đồng

Trời mưa bong bóng bềnh bồng
Em không lấy chồng sông biết đưa ai
Vắn dài dăm sợi tóc mai
Buộc làm sao được lòng trai sa trường

Nhớ sông là nhớ cội nguồn
Quê hương đất nước cốt hồn tổ tiên
Cao tay cọc nhọn dìm thuyền
Xuôi sông tiễn giặc về miền khói sương

Nghĩa tình thắm thiết yêu thương
Thương ươm tơ mẹ
Thương đường cày cha
Bánh chưng bánh dày mở ra
Mừng xuân đất nước thái hòa yên an

Lớn khôn ơn mãi sông làng