Vùng cao nay sướng rồi

Đã giảm nghèo bền vững

Cửa hàng số về bản

Nông sản đưa lên sàn.

 

Ta bước vào không gian

Định vị địa chỉ số

Kết nối và quảng bá

Sản phẩm của nhà nông.

 

Cách mạng bốn chấm không (4.0)

Thông qua cửa hàng số

Sản xuất và tiêu thụ

Sàn điện tử lo rồi.

 

Dân Con Cuông đổi đời

Nhờ lên sàn thương mại

Pà Lài chiều nắng trải

Mường Quạ xanh sắc màu./.

 

Miền Tây T5/2022