Liên hệ

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ SÔNG BA

.

Nhà văn, Tiến sĩ Phạm Ngọc Hiền (phamngochien.com@gmail.com)

Nhà thơ Huỳnh Duy Hiếu (duyhieuphuyen@gmail.com)

  

Thư từ bài vở xin gửi về các địa chỉ email trên hoặc tapchisongba@gmail.com 

.

Tapchisongba.com là nơi gặp gỡ những người yêu văn nghệ đích thực

và phi lợi nhuận. Bài đăng trên tapchisongba.com sẽ không có nhuận bút.

.

.